การรับประกัน

  • รับประกันสินค้า 1 ปี กรณีตัวสินค้ามีปัญหาจากการผลิต นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • หากทางร้านมีสินค้าอยู่ในสต็อก จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที
  • หากทางร้านไม่มีสินค้าอยู่ในสต๊อก จะใช้เวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์ ในการเปลี่ยนสินค้าให้ท่าน
  • หากทางร้านไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนได้ และอยู่ในระยะ 1 ปี จะคำนวนตามค่าเสื่อมลดหย่อนที่ราคาซาก 30%
  • Life-time services คือบริการให้คำปรึกษา, การใช้งาน-เทคนิคต่างๆ, upgrade firmware หรือการแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆ ที่ไม่มีต้นทุน ซึ่งทางร้านยินดีให้บริการ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย