เริ่มต้นใช้งาน Amazon Alexa Echo Dot

Amazon Alexa Echo Dot Getting Start
  1. Download App Amazon Alexa ลงบนมือถือ
  2. เสียบปลั๊กเครื่อง Amazon Echo Dot
  3. เปิด App Amazon Alexa และทำตามขั้นตอนใน App
  4. ถ้าไม่มีอะไรขึ้นมา ให้กดปุ่ม Devices และ Add Device
  5. ทดสอบการทำงาน เช่น
    • “Alexa, give me tutorial”
    • “Alexa, set timer for 2 minutes”
 
X
Shopping cart close