คู่มือการใช้งาน / Tutorial

เปิดรั้วบ้านอัตโนมัติแบบ Tesla Homelink รั้วไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้วย Tuya Smart Garage Door Opener
CategoriesTutorial

เปิดรั้วบ้าน แบบ Tesla Homelink ทำรั้วบ้านอัจฉริยะ เปิดประตูโดยไม่ต้องใช้รีโมท สอนติดตั้ง SMART GARAGE DOOR OPENER

เปลี่ยนทีวีเป็นช่อง 3 ได้ ไม่ต้องใช้รีโมท แค่สั่งงานด้วยเสียง
CategoriesTutorial

เปลี่ยนช่องทีวีได้ ไม่ต้องใช้รีโมท สั่งงานด้วยเสียงเลย!

Echo Dot Setting up
CategoriesTutorial

การติดตั้ง Alexa Echo Dot และการตั้งเวลา

CategoriesTutorial

ใช้ Spotify กับ Alexa ในไทย ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

Smart Home Overview
CategoriesTutorial

Smart Home ทำงานอย่างไร

CategoriesTutorial

ตัวอย่าง Smart Home ในคอนโด โดยการใช้ Alexa ในไทย ทำอะไรได้บ้าง

CategoriesTutorial

แจก! 10 สูตร Home Automation ที่คุณต้องมี!

CategoriesTutorial

ตัวอย่างการใช้งาน NFC

Amazon Alexa Echo Dot Getting Start
CategoriesTutorial

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน Amazon Alexa Echo Dot ในประเทศไทย