ตัวอย่างการใช้งาน NFC

ในบทความนี้ เราจะยกตัวอย่าง การใช้ NFC เป็นตัว Trigger การทำงาน Routine ต่างๆ ด้วย SmartPhone และเราจะขอใช้ iPhone เป็นตัวอย่าง ในบทความนี้ครับ

ตัวอย่างการใช้ NFC Tags กับ Facebook Instagram แทนนามบัตร

เราสามารถใช้ App NFC Tools ในการเขียนข้อมูลเล็กๆ ลงใน NFC Tags ได้ ตัวอย่างข้อมูลเช่น

 1. URL เว็บไซต์
 2. Social Network Links (Facebook, Instagram etc.)
 3. รหัส WiFi
ซึ่งเราสามารถนำวิธีการนี้ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ NFC Tags ทำหน้าที่แทนนามบัตร นั่นก็คือ เมื่อมีคนเอามือถือแตะที่ NFC Tags ของเรา จะเป็นการเปิด Facebook หรือ Instagram ของเราขึ้นมานั่นเอง
ตัวอย่างการใช้ NFC Tag กับ Facebook Instagram แทนนามบัตร

โดยขั้นตอนง่ายๆ มีดังนี้

 1. Download App NFC Tools
 2. เลือก Write
 3. เลือก Add Record
 4. เลือกข้อมูลที่ต้องการเขียน เช่น “Social Networks”
 5. ป้อนข้อมูลที่ต้องการลงไป
 6. กด Write
 7. เอา NFC Tag มาแปะที่ตำแหน่ง
 8. เสร็จเรียบร้อย ข้อมูลดังกล่าวจะบันทึกสำเร็จ ให้ทำการทดลองโดยนำ 
วิธีการทำ NFC Tag เปิด Facebook Instagram

ตัวอย่างการใช้ NFC Tags คู่กับ Apple Shortcuts

ขั้นตอนแรก เราต้องตั้งชื่อให้เจ้า NFC Tag เพราะ NFC Tag แต่ละตัว จะทำงานแตกต่างกัน เช่น

ชื่อ “Timer”: สำหรับ เริ่มการจับเวลา
ชื่อ “Light”: สำหรับเปิดไฟ

How to name NFC Tag วิธี การตั้งชื่อ NFC Tag

ตัวอย่างที่ 1: ใช้ NFC “จับเวลา” ทำอาหาร

ตัวอย่างการใช้งาน: เอา NFC Tag ไว้ที่ครัว เวลาจะตั้งไฟ (เช่นต้มไข่) เอามือถือแตะที่ NFC Tag, จะเป็นการเริ่มการจับเวลา

วิธีการทำ

หลังจากตั้งชื่อให้เจ้า NFC Tag แล้ว, ขั้นตอนต่อไป จะเป็นวิธีการตั้งโปรแกรมการทำงาน

ในขั้นตอนนี้ เราจะบอกมือถือว่า เมื่อมีการสัมผัม NFC Tag ให้เริ่มต้นการจับเวลา… มาเริ่มทำกันเลย!

วิธีการตั้งโปรแกรม “จับเวลา”

ตัวอย่างที่ 2: ใช้ NFC เพื่อ เปิดลำโพง

ตัวอย่างการใช้งาน: เอา NFC Tag ไว้ที่ห้องนั่งเล่น ในตำแหน่งใกล้ลำโพง เอามือถือแตะที่ NFC Tag, จะเป็นการเริ่มเล่นเพลง

ตัวอย่างที่ 2: ใช้ NFC เพื่อ เปิดลำโพง

วิธีการทำ

เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อ NFC Tag ตามวิธีก่อนหน้านี้ และตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลย

วิธีการตั้งโปรแกรม “เปิดลำโพง”