NFC คืออะไร, รู้จัก NFC

NFC Tag คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดเล็ก โดยไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า

เราสามารถอ่านข้อมูลบน NFC ได้ง่ายๆ ด้วยมือถือที่รองรับ

และกำหนดให้ มือถือ ทำตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้ได้

ปัจจุบัน มี มือถือที่รอบรับ NFC มากกว่า 20%


NFC ย่อมาจาก Near Field Communication เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สาย ในระยะใกล้ๆ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
 
1. ระยะใช้งานใกล้มาก (ระดับ contact) ใกล้ระดับห่างแค่ไม่กี่เซ็นติเมตร
2. ส่งข้อมูลได้ช้ามากๆ โดยอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดเพียงแค่ 424 kbps เท่านั้น
3. ใช้พลังงานน้อยมาก

ตัวอย่างการใช้งาน NFC

เนื่องจาก NFC คือเทคโนโลยี ที่ใช้สำหรับการส่งข้อมูลขนาดเล็กๆ (เพราะมีสปีดในการส่งที่ช้ามากๆ) จึงเหมาะกับงานบางประเภทเช่านั้น เช่น

1. การชำระเงิน ใช้แตะเพื่อยืนยันตัวตน

2. เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS

3. การใช้จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ต่างๆ

4. การใช้เป็นตัว Trigger สำหรับ งาน Routine ต่างๆ ที่ตั้งไว้ใน SmartHome

ในตัวอย่างที่ 4 นั้น ท่านสามารถดูวิธีการ และตัวอย่าง ได้ที่ลิงค์นี้ครับ (https://smarthomeok.net/ตัวอย่างการใช้งาน-nfc)